Genel

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASINDAN MUAF OLANLAR

KIRIKKALE VALİLİĞİ İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI, AÇIK OLAN İŞYERLERİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASINDAN MUAF OLANLAR
İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 20.05.2020 tarihinde Kırıkkale Valisi Yunus SEZER
Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
1- Normalleşme sürecinde, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinin
çalışma esasları İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06/05/2020 tarih ve 7647
sayılı genelgelerine istinaden 07.05.2020 tarih ve 2020/19 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına
göre çalışma saatleri 09:00-21:00 olarak belirlenmiştir. Ramazan Bayramı öncesinde bu
işyerlerinde yoğunluğun daha yüksek olacağı göz önünde bulundurularak, ilimizin
meteorolojik verileri ve hava sıcaklıkları ile bölgesel çalışma şartları esas alınarak 20-21
Mayıs tarihlerinde çalışma saatlerinin 09:00-24:00 olarak 22 Mayıs tarihinde ise 09:00-23:00
olarak uygulanmasına,
Koronavirüs salgının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal
mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı
alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının
halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler
18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle
mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen
23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.
Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin
en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla yukarıda belirlenen çerçevede aşağıdaki kararların
alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda;
2-22.05.2020 tarihi saat 24:00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24:00 arasında ilimiz sınırları
içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
3-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
a) Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler;
a.1-Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma
günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam
edebileceklerdir.
a.2-Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap,
yufkacılar ve kuruyemişçiler 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,
vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartı ile (engelli
vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, yufkacı ve
kuruyemişçilere gidip gelebileceklerdir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap
ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market,
bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.
b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı
günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu
işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri
açık olacaktır. (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)
23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.052020
Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan işyerleri sadece
eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.
c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020
Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere
paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri hizmet
verebileceklerdir.
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten işyerleri hizmet verebileceklerdir.
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri hizmet verebileceklerdir.
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları
ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler karayolları, huzurevleri, yaşlı
bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal
Destek Birimleri, Göç idaresi, PTT vb.),
f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir
adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için
bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde
kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile
belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi.),
ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan
şirketler,
h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
i) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile
makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile temel gıda maddelerinin üretiminin
yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu
malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler
(ekteki tesisler),
j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan
firmalar,
k) Oteller ve konaklama yerleri,
l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı
veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve
konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve
şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat
alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.), n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
o)Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde
yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten işyerleri ve
tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde
bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile
belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan
işletmeler,
r) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,
4-İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık olacak İşyerleri, işletme ve
kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dahil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev
alanlar,
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekominikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletişim
ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve
yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar
ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek
dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak
çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta,
balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hastı, pazarlanması ve
nakliyesinde çalışanlar ile gıda denetimi ve ilgili üretimlerin denetiminin sürdürülebilmesinde
görevli olan kamu personelleri,
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
j) 30.042020 tarih ve7486 sayılı genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme
Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
k) ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını
karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış
yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10:00-17:00
saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap, yufkacı ve kuruyemişçilerin evlere
servislerinde görevli olanlar,
m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları
dahil),
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar
(işyeri hekimi vb.),
ö) Veteriner hekimler,
p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,
r) İşyerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye
ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak
personel,
ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu
23.05.2020 Cumartesi günü 07:00-10:00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve
kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18:00’dan sonra marketlerde mal, malzeme ve
ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde
kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.)
t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan
patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14:00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı
olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile
kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,
ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler
(mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek
mensupları ile beraber çalışanlar,
y) 24.05.2020 Pazar gününe ( Bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz
şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleriyle ihtiyaç halinde
refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde
Valilik/Kaymakamlıklarca sağlanacaktır.),
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları esastır.
. Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.
. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu
görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında
fırıncılar odası, yerel yönetim,emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak
bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek
dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu
oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev
yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa
Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve
26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım
araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla
yapılacaktır (Bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtım/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile
yapılacaktır.
5-19.05.2020 tarih ve 8184 sayılı genelge ile Ramazan Bayramı ve arifesinde yani 23-
24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlama uygulanacağı bildirilmiştir. Bu
kapsamda kısıtlama uygulanan günlerde CMK’ya göre Barolar tarafından görevlendirilen
veya ifade ve duruşma için çağrılan avukatların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
tutulmasına,
6- Kırıkkale Kasaplar Odası üyelerinin 25.05.2020 tarihinde 19:00-20:30 saatleri
arasında satış yapmamak kaydıyla dolaplarının kontrolü için izinli sayılmalarına,
7- Belediye ve ilgili odaların belirlediği saatlerde taksi ve mahalle dolmuşlarının
çalışmasına müsaade edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin kararların ivedilikle alınması, uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan
kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince
idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı