Genel

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI

İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 03.05.2021 tarihinde Kırıkkale Valisi Yunus SEZER
Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı
kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü
saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı
Genelgesiyle belirlenerek duyurulmuştur.
Yine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve
7576 sayılı Genelgesi doğrultusunda 27.04.2021 tarih ve 2021/20 nolu İl Hıfzıssıhha
Kurul Kararımızda, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma
döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir
aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve
görevliler tespit edilmiştir.
Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim
devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne
geçilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.04.2021
tarih ve 7705 sayılı Genelgesi doğrultusunda 27.04.2021 tarih ve 2021/20 nolu İl
Hıfzıssıhha Kurul Kararında;

 • E-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına,
 • İlgi tarih sayılı yazı ekinde belirtilen yeni oluşturduğumuz çalışma izni görev
  belgesi formuna, dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
  Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde
  herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine
  erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu
  işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri
  sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için;
 1. Daha önceki İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.04.2021
  tarih ve 7705 sayılı Genelgesiyle yeni oluşturulan “çalışma izni görev belgesi formunun”
  5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirilmişti. Muafiyet alanındaki
  işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak
  çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi
  formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,
 1. Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer
  alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde
  gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali
  engelleyeceği açıktır. Bu çerçevede Ek’teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni
  görev belgesi düzenlenmesi, e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler,
  sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev
  belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilmesine,
 2. Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi
  üzerinden alınan çalışma izni görev belgeleri rutin kontrole, manuel tanzim edilen
  çalışma izni görev belgeleri ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri
  üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacaktır. Bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin
  suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli
  işlemlerin gerçekleştirilmesine,
  Alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili
  maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara
  ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
  başlatılmasına,
  Oy birliği ile karar verilmiştir.
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı